Galvanoteknik

3000 Likriktare 3 - 15 volt 3100 Penna till stift 3101 Anod platinerad titan

Kan användas till stiftgalvanisering

samt 1 liters bad. Ej lämplig till försilvring.

3102 Fiberstift normal 3105 Fiberstift x - smal 3106 Minuskabel m klämma

3110 Stålbehållare 1 liter 3111 Glasbehållare 1 liter

OneWeb 2012 © Copyright Obsero +45 24 63 07 80 obsero@post11.tele.dk